Schuttersfeest

Schuttersfeest 

Oorzaken waarom het mis kan gaan

Om het even welke vereniging het betreft, er is altijd een palet aan redenen dat, meestal in samenspel met elkaar, tot een negatieve spiraal heeft geleid, waardoor schutterijen en verenigingen in problemen kunnen geraken. De belangrijkste zijn:

Een zwak bestuur

 • Onvoldoende kennis en kunde c.q. kwaliteit (mede door gering/afnemend aantal leden)
 • Voorzitter of een ander bepalend bestuurslid blijft te lang zitten, drukt negatieve stempel op geheel
 • Geen expliciet toekomstgericht beleid, dat afgestemd is om jeugd ingebonden te houden.
 • Interne onenigheid die voortdurend ‘onderhuids’ de sfeer en slagkracht aantast. Hierdoor ontstaat verzuring en wellicht (machts)rivaliteit die tot algehele machteloosheid kan leiden

Natuurlijk verloop

 • Enkele (dominante) families met veel leden stappen eruit of sterven uit
 • Vergrijzing
 • De jeugd die tot ca. het 18e levensjaar via familie actief lid was, komt in een leeftijd dat andere zaken belangrijker zijn, en keert na pakweg hun 25e levensjaar (wanneer ze toe zijn aan huisje, boompje, beestje) niet meer (automatisch) terug.

Jeugd haakt af

 • De schutterij c.q. de schuttersfeesten zijn ‘saai’
 • Heeft geen doorzettingsvermogen
 • (Te) weinig druk/steun van ouders
 • Wil niet bij een ‘bejaardenclub’ horen
 • Veel minder (innerlijke) voeling met (cultuur-historische) achtergronden en betekenissen = geen ‘natuurlijke’ aantrekkingskracht
 • Is niet meer bereid om in een uniform te lopen

Onvoldoende draagvlak in samenleving

 • In zichzelf gekeerd
 • ‘Saaie schuttersfeesten’ die alleen om het schieten draaien
 • Negatief imago als ‘zuipfeest’
 • “Ze presteren niets meer”
 • Geen (goede) PR

Financiële problemen

 • Minder leden en ereleden = minder inkomsten
 • Mogelijk wegvallen van gemeentelijke subsidies
 • Glijdende schaal, zeker wanneer tegenvallers, zoals mislukte c.q. verregende feesten
 • Moedeloosheid leidt tot machteloosheid
 • Irritaties over en weer, die van kwaad tot erger gaan

Dit zijn dus standaardproblemen die, wanneer van toepassing, moeten worden vertaald naar specifieke oplossingen in de vorm van maatwerk. Bovenstaande inventarisatie geldt dan ook eerst en vooral als een referentiekader, evenals de resultaten die uit de online Quick Scan Vitaliteit Verenigingen.

Schuttersfeest Montfoort