Aankomst in een nieuw land

Aankomst in een nieuw land 

Een lijst met opdrachten en programma's die in de voorbije jaren door ons zijn opgeleverd vindt u in de pdf Referenties. Onderstaand enkele persoonlijke reacties die van tevreden klanten mochten ontvangen

Paul Berden

Commercieel directeur Berden Mode en Berden Wonen en Slapen

Beste Jos,

Bedankt voor de training aan ons management team. Door jouw begrijpelijke manier van communiceren en het uitdagen van onze mederwerkers ben je erin geslaagd om samen met ons de weg van goed naar beter in te zetten.

Onderweg is heel wat laag hangend fruit aan de horizon gekomen waardoor we ook al op korte termijn resultaat hebben kunnen boeken.

Ik wil je dan ook bedanken voor je inzet en wens je veel succes in de toekomst. We maken graag ook dan gebruik van je diensten.

Met vriendelijke groet,

Paul Berden

 

Danny Linders

Hoofd P&O Smeets Groep/ Gebr. Cuijpers

In het kader van een ESF Actie E “sociaal innovatie” werden de eerste contacten gelegd met Jos. Na enkele oriënterende gesprekken hebben wij in hem een gedreven en vooral serieuze partner gevonden die de Directie en het Management in 2012 heeft begeleid bij een gefaseerd ontwikkelingsproces dat ertoe heeft geleid dat niet alleen een gezamenlijke ambitie ontstond, maar waarin vooral ook de medewerkers zich zowel individueel konden ontwikkelen alsook het teamdenken versterkt werd. Alle leidinggevenden werd gestimuleerd om actief bij te dragen aan een voortdurende verbetering van de bedrijfsprocessen. De flexibiliteit van Jos is gedurende het ontwikkelingsproces ruimschoots gebleken; de mogelijkheid om klantspecifieke vragen in te voegen in het ontwikkelingsproces en daarvan integraal onderdeel te maken zijn vloeiend door hem in het traject ingepast.
Als verbindend thema is gekozen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarbij de 3 P’s (people, planet, profit) feilloos door hem aan elkaar zijn verbonden. Hierbij was het streven om als bedrijf te gaan naar “Best in Class”. Mede door zijn betogen, handreikingen, tips en tricks, voornamelijk verwoord in de 10 trappen naar de top, hebben wij een start kunnen maken met een “echte” organisatieontwikkeling.
Samenvattend mogen we stellen dat Jos zich heeft bewezen als een oprechte procesbegeleider voor veranderingstrajecten die het mogelijk maken om een duurzame toekomst te creëren, maar die het niet schuwt de opdrachtgever een “spiegel voor te houden”.
Drs.D.M.C. Linders
Hoofd P&O
Cuijpers Groep 

 

Frans Smeets

Hoofd IDEE & CEO Maastricht Instruments BV
Maastricht

Jos Gerits is een uiterst conciënscieuze managementconsultant die zich manifesteert als een competente, creatieve en innovatieve procesondersteuner. Hij bracht binnen de IDEE (de engineering facility van het Maastricht UMC+) een ontwikkelingsproces op gang dat via opeenvolgende fasen ertoe heeft geleid dat teams empowerd werden om actief bij te dragen aan een voortdurende verbetering van de bedrijfsprocessen. Meedenken dat tot meedoen leidt, noemt Jos dat. Het stelde mijn organisatie in staat om niet alleen steeds klantgerichter en professioneler te opereren, maar ook uit te groeien tot een waardevolle en gewaardeerde partner in onderzoek en business.

J.J.M (Hans) Coenjaerds

Hoofd Algemene Zaken Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid
Sittard

Door de jaren heen heb ik Jos Gerits leren kennen als een zeer gedreven en competente adviseur die erop gebrand is waarde toe te voegen die verder reikt dan zijn originele opdrachten. Doordat hij situaties snel en doeltreffend weet te analyseren, kan hij in een vroegtijdig stadium signalen afgeven. Daarbij biedt Jos automatisch oplossingsrichtingen die hout snijden. Al doende verleidt hij niet zelden tot denkprocessen die uitmonden in verbeteracties. Dit alles maakt, dat het plezierig is om met Jos Gerits langdurig samen te werken.

H.F.G. Driessen

Manager Mobiliteitscenter DSM Limburg BV
Geleen

Wanneer het erom gaat medewerkers te verleiden ‘out of the box’ te denken en daarmee een proces te starten dat ertoe leidt dat zij niet alleen zich verder ontwikkelen in hun professionaliteit maar zich ook ‘fit for the future’ maken, is Jos Gerits een zeer ervaren en gewaardeerde ondersteuner die ik als HR-manager door de jaren heen vanuit diverse functies heb ingehuurd. Daarbij paart hij op een efficiënte wijze expertise op het gebied van communicatie aan organisatiekunde.