Trektocht samen

Trektocht samen 

Veiligheid

In de achterliggende decennia is veel gedaan op het vlak van veiligheid. Mede onder invloed van Anglo-Saksische managementtheorieën, zijn systemen en werkprocessen daarbij nauwkeurig beschreven. Vervolgens hebben we de medewerkers geleerd – je zou kunnen zeggen geconditioneerd - om zich daar strikt aan te houden.

Inmiddels blijkt, dat hierdoor de drang om waarde toe te voegen wordt getemperd, niet zelden zelfs onderdrukt. Men is dan meer beducht voor afbreukrisico’s, dan dat men waardering als beloning verwacht.

Veilig, of niet…!?

Dat zet dan een grote rem op de kosten-effectiviteit van bedrijven en organisaties. Zo ontdekte een van onze klanten die onderhoudswerkzaamheden voor een Internationaal Concern doet, dat knellende veiligheidsregels tot heel veel meerkosten kunnen leiden. We hebben de casus in een te downloaden pdf gegoten. In de kern gaat het daarbij om ‘angst voor loopbaanschade’, waardoor onverkort wordt vastgehouden aan voorgeschreven regels die in de feitelijke situatie niet pasten. We hebben in onze ondersteuning laten zien dat met enige moed en goed overleg de regels zodanig kunnen worden aangepast, dat dan toch volledig veilig kon worden gewerkt.

Met deskundige inbreng uit ons brede netwerk, hebben we die casus vertaald in een vernieuwend alternatief dat resulteert in een flexibele procedure in uitzonderlijke gevallen, waarbij de zorg voor veiligheid onverkort gehandhaafd blijft. Die stelt echter wel een flexibelere grondhouding voorop, gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid, dus integraal Behaviour based. We praten je graag bij.