Trektocht samen

Trektocht samen 

Strategievorming (BSD)

Managen is de weg wijzen en medewerkers ondersteunen om die weg te kunnen én te willen gaan. Een heldere missie en visie vormen daarbij het Kompas.

Wij van Greenway ondersteunen strategievorming via de methode van de Business Strategy Dialogue (BSD). Deze omvat een drievoudige SWOT-analyse, waarmee we de sterkten (S), zwakten (W), kansen (O) en bedreigingen (T) van jouw markt, de eigen organisatie en de concurrentie expliciet maken.

BSB Light

In onze ‘BSD Light’ maken we gebruik van een vragenlijst die het managementteam vooraf invult. Door de antwoorden plenair te bespreken, vullen we elkaar niet alleen aan, maar ontstaat ook alignement. Iedereen zit dan binnen één goed voorbereid dagdeel weer op één lijn.

Integraal ontwikkelingsprogramma

Wanneer de omstandigheden binnen en rondom jouw organisatie zodanig zijn veranderd dat een volledige herijking van de missie en visie noodzakelijk is, gaan we met het strategische management (meerdaags) ‘de heide op’. Daarbij wordt op basis van een grondige inventarisatie van de Ist-situatie (mede met inzet van onze vitaliteitscan), gekoppeld aan de 3 diepgravende SWOTS, een integrale Soll-situatie opgesteld, waarbij de nieuwe missie en visie een compacte samenvatting zal zijn. Deze dienen als fundament voor een omvattend ontwikkelingsprogramma, al dan niet geënt op duurzame inzetbaarheid.

Lees verder op Duurzame Inzetbaarheid.