Trektocht samen

Trektocht samen 

Klantgerichte, maatschappelijk verantwoorde kwaliteit

Kwaliteit is de som der delen

Kwaliteit is daarmee echter géén absolute grootheid, maar een optimum dat in hoofdzaak wordt bepaald door drie factoren:

  • De mate waarin aan de wensen en behoeften van de klanten tegemoet wordt gekomen, nu en in de toekomst.
  • De mate waarin aan de eisen van de overheid tegemoet wordt gekomen, waaronder arbo- en milieutechnisch.
  • De mate waarin de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden van elke individuele manager en medewerker, hun team/afdeling én de organisatie als totaal (keten) geoptimaliseerd worden.

Kwaliteitsdriehoek

Dit stelt klantgerichtheid voorop: extern naar de wensen en behoeften van de klanten en intern naar de totale businessketen.

De interne klantgerichtheid leidt automatisch tot teamwork en ketenbeheer dat twee culturele kernkwaliteiten omvat:

  • Voorwaarden scheppend: ik doe mijn werk goed opdat mijn collega c.q. de ander in de keten zijn werk goed kan doen
  • Ondersteunend: elkaars sterkten versterken en zwakten compenseren

Deze klantgerichte kwaliteit, implementeren we via ons programma voor duurzame inzetbaarheid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Het kost weinig moeite om deze kwaliteitszorg te enten op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij implementeren we niet alleen de Triple P, van People (mensen), Planet (het milieu) en Profit, maar tevens een 4e P van Passion (passie). Dit gaat als volgt:

  • De mate en flexibiliteit waarin aan de wensen en behoeften van de klanten wordt voldaan, bepaalt het financiële succes: P van Profit.
  • De mate waarin aan de eisen van de overheid tegemoet wordt gekomen, waaronder arbo- en milieutechnisch, bepaalt het veiligheids- en milieubeleid: de P van Planet.
  • De mate waarin de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden van elke individuele manager en medewerker, hun team/afdeling én de organisatie als totaal (keten) geoptimaliseerd worden, bepaalt de P van People.

Door het management en de medewerkers actief te laten meedenken over verdere optimalisatie, wordt de organisatie gerevitaliseerd en ontstaan de P van Passie met een intensieve onderlinge verbondenheid.