Trektocht samen

Trektocht samen 

ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid

De overheid geeft bedrijven en organisaties een zetje in de rug

In veranderende tijden is het eens te meer van belang de organisatie ‘fit for the future’ te maken én te houden. De centrale overheid wil ons daarbij een handje helpen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in de periode 2014-2020 per jaar € 22 mln. uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) beschikbaar gesteld om bedrijven en hun medewerkers ‘duurzaam inzetbaar’ te maken. De inschrijftermijnen lopen van half oktober tot midden november. Na goedkeuring krijgen we 12 maanden de tijd voor de uitvoering.

ESF 2014-2020

Doelstelling projecten

Het ministerie heeft onder meer de volgende doelstellingen van mogelijke projecten aangegeven:

  • Het maken van een bedrijfs- en organisatiescan
  • Het bevorderen van gezond en veilig werken
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers
  • Het in dialoog met de medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit
  • Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van medewerkers en het bevorderen van ondernemerschap
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg.

Van belang is dat met de toegekende subsidie alleen advies- en implementatiekosten kunnen worden verrekend. De projectbegroting mag daarbij maximaal € 20.000, - bedragen, met een minimum van € 12.000, -. Van deze projectkosten wordt 50% gesubsidieerd.

Greenway heeft alle competenties en ervaring in huis om u bij te staan in het verkrijgen van deze subsidie, het opstellen van een doeltreffend plan van aanpak en het ondersteunen bij de implementatie daarvan. We hebben in een folder de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet: Informatie ESF.

Of, en zo ja in welke mate uw bedrijf of organisatie gebaat is met zo’n gesubsidieerd traject, kunt u reeds afleiden uit de resultaten die automatisch gepresenteerd worden, wanneer u geheel vrijblijvend onze Vitaliteits-quickcan invult. Wanneer u daarbij uw contactgegevens invult, geven wij u graag een nadere toelichting in een kort kennismakingsgesprek.