Trektocht samen

Trektocht samen 

Duurzame inzetbaarheid

We zitten hoe dan ook met elkaar in een ingrijpende transitiefase. Vandaar dat het noodzakelijk is om grondig te onderzoeken of de organisatie, directie, management en medewerkers duurzaam inzetbaar zijn op de middellange en lange termijn.

Via onze vitaliteitscan kan eenvoudig online een eerste beeld worden verkregen van de mate waarin jouw organisatie ‘fit for the future’ is. Vervolgens kan met behulp van ons strategieprogramma (BSD) een ontwikkelingsplan worden opgesteld. Dat dient onder meer de volgende doelen:

    • Alignement tussen directie en management
    • Een missie (wat je bent) en visie (hoe je dat wil zijn) die op duurzaamheid is geijkt.
    • Verbreding van de competenties van het management en de medewerkers om die missie en visie effectief te kunnen implementeren
    • Een implementatietraject bottom up via een effectieve dialoog
    • Een lerende organisatie waarbinnen iedereen zich vrij voelt om met elkaar en het management verdere, zo mogelijk innovatieve verbeteringen aan te dragen en uit te voeren.

Dit is in het kort onze eigen opzet van Lean Six Sigma.

Voor dit aanbod kunnen wij met jou subsidie aanvragen uit het Europese Subsidie Fonds (ESF). Dit leaflet hebben we hiervoor apart opgesteld in pdf-vorm en kan worden geraadpleegd en gedownload.

Tevens ondersteunen wij personal coaching om nieuwe carrièreperspectieven te creëren. Zie voor meer info de betreffende pagina.