Horizon

Horizon 

Wij van Greenway werken al vanaf onze oprichting in 1992 samen met specialisten uit ons omvangrijke netwerk. In het kader van de revitaliseringsprogramma’s die in de periode 2014-2020 via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met gelden uit het Europees Sociale Fonds (ESF) worden gesubsidieerd, zijn we een intensief samenwerkingsverband met LIJNSPEL aangegaan.

LIJNSPEL is een coöperatie van ondernemers die vanuit hun eigen vakmanschap samenwerken om mensen, processen en projecten met elkaar te creëren, verbinden en in de uitvoering te ondersteunen.

Daarbij zijn Leo Crombach en Lars Rompen de vaste aanspreekpartners.

LijnspelLijnspelDe expertises van Leo liggen met name op de volgende vlakken:

  • Verbinden van bedrijven, projecten en mensen
  • Creëren van nieuwe producten
  • Coachen van management en medewerkers
  • Katalysator in veranderingsprocessen

De expertises van Lars liggen met name op de volgende vlakken:

  • Marketing/communicatie (met name online)
  • Projectmanagement
  • Coöperatieve Economie