Horizon

Horizon 

Van Werkgeversmarkt naar Werknemersmarkt

Wanneer u het (nog) niet zelf aan den lijve ervaart, wijzen de media ons erop dat het er wel zit aan te komen: structurele tekorten op de arbeidsmarkt. De reden is simpel: we hebben ‘ze’ niet gemaakt, zoals onderstaand plaatje duidelijk maakt.

Grafiek Bevolking - Greenway Communications

Ontgroening en vergrijzing noemen we dat. Aan de onderkant komt er te weinig bij en bovenin stromen ze in razend tempo uit. En dat heeft grote gevolgen. Daar waar u als werkgever de maat bepaalde, verschuift het zwaartepunt. (Toekomstige) werknemers gaan andere eisen stellen, de jongste generatie(s) voorop. In hoofdlijnen ziet dat er als volgt uit.

Grafiek-Maslow - Greenway Communications

De behoeften van de medewerkers in de onderste drie treden van deze piramide worden in feite door elk bedrijf of organisatie gedekt: zij krijgen een goed salaris in een sociale werkomgeving. Of ze daarbij in voldoende mate waardering en erkenning krijgen, is vaak al de vraag. En dat geldt zeker voor de behoefte aan zelfontplooiing, dat wil zeggen het optimaal ontwikkelen van de individuele potentie van de medewerker zodat hij/zij aan het einde van de dag met een voldaan gevoel huiswaarts keert. Met ons programma ‘krimpvrij organiseren’© creëren we met u de voorwaarden om ook in een werknemersmarkt met succes te blijven opereren. Sleutels tot dat succes zijn onder andere een open cultuur, een actief personeelsbeleid en bovenal effectieve communicatie.