Horizon

Horizon 

De paradox van inzet en inzetbaarheid

Niets wordt weer zoals het was. Mede door de 4e industriële revolutie, die door de digitale wereld en robotica vorm krijgt. Maar ook door de competitieve wereldmarkt die zelfs het MKB beïnvloedt, alsmede de toenemende spanning tussen vraag en aanbod van competenties en toegevoegde waarde. Ondernemingen en instellingen die hier onvoldoende op inspelen, raken razendsnel achterop.

Voor een gezond, dus duurzaam toekomstperspectief van bedrijven en organisaties, is het van belang om de inzet van mensen en middelen op een betrokken en flexibele manier te organiseren. Dat is een pittige uitdaging in tijden waarin de werkdruk stijgt, het ziekteverzuim gemakkelijk toeneemt, al te snel veiligheidsrisico’s ontstaan en ‘over all’ de kwaliteitszorg dreigt te eroderen.

Dan kan heel gemakkelijk een paradox ontstaan: daar waar de werkgever zijn medewerkers uitdaagt om op een creatieve wijze bijdragen te leveren aan voortdurende verbetering en vernieuwing - en hen al doende reële kansen biedt om zichzelf te verwezenlijken - voelt menig medewerker dat juist (bewust of onbewust) als een bedreiging. Dus blokt hij af. En erger nog: menig leidinggevende bevindt zich in hetzelfde schuitje.

Aldus gaat de zaak met de beste bedoelingen feitelijk top down op slot. De enige remedie is dan om die bottom up te open. Dat doen wij van Greenway Communications al 25 jaar:

  • Door betrokkenheid te herijken en (hernieuwd) eigenaarschap te creëren.
  • Door de competenties van de directie en het management te richten op een dienende regiefunctie.
  • Door voortdurende sturing en controle van medewerkers om te zetten in doorleefde verbinding en (zelf)vertrouwen op de werkvloer.
  • Door werkprocessen en systemen af te stemmen op de medewerkers, in plaats van andersom.
  • Door interne klantgerichtheid dienstbaar te maken aan externe klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. Door deze klantgerichtheid zo nodig te enten op een optimale zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu en dus op een optimale kwaliteitszorg.
  • Kortom, door een gezonde geest in een gezond lichaam en een gezonde organisatie ten volle tot ontplooiing te brengen en daarmee duurzaam inzetbaar te maken.

Bepaal via onze vitaliteitscan hoe duurzaam jouw bedrijf of organisatie is. Door de vragen in te vullen, krijgt je automatisch de resultaten in 3 grafieken. De privacy is gegarandeerd.