De krapte op de arbeidsmarkt groeit in rap tempo. Eén op de zeven werkende Nederlanders heeft last van burn-out-klachten als oververmoeidheid en emotionele uitputting. Aldus herhaalde nieuwsberichten in mei 2017. De gevolgen voor de concurrentie- en slagkracht van bedrijven en organisatie zijn verreikend wanneer op korte termijn geen doeltreffende maatregelen worden genomen. Meer mensen in dienst nemen, ligt voor de hand, maar is lang niet makkelijk en bovendien duur. Als ‘tussenoplossing’ bied ik optimalisatie via het blootleggen van knelpunten en het doeltreffend oplossen daarvan, waarbij door het managen van passie de ultieme motivator ontstaat.

De wil is er…

Door de bank genomen zijn managers en medewerkers heel gemotiveerd om het werk goed te doen. Zowel omdat ze professioneel zijn, maar vooral ook omdat ze er eer en voldoening uit putten. Probleem is echter dat deze welwillende professionals in de praktijk tegen steeds meer obstakels aanlopen die het voor hen moeilijk maken om dat werk zo goed te doen als ze zouden willen.

… maar je moet het ook kunnen

Een (te) hoge werkdruk kan ertoe leiden dat medewerkers en managers het gevoel krijgen achter de feiten aan te lopen en de controle te verliezen, wat tot stress leidt. Die werkdruk ontstaat meestal niet alleen omdat we in de achterliggende periode steeds meer met minder mensen hebben moeten doen, en nu moeite hebben geschikte nieuwe collega’s te vinden,  maar ook doordat de samenwerking niet optimaal is. Binnen teams, tussen afdelingen, met externen, in dienst van de klant enzovoort en zo verder. Dat kan gebeuren omdat enkelen de sfeer verpesten, ieder zo zijn eigen agenda heeft of zelfs omdat er een angstcultuur heerst. Dat is niet zelden mede het gevolg van gebrek aan sturing en ondersteuning door het management en/of de directie.

Communicatie én context

Meestal luidt dan de conclusie dat de communicatie het op (te)veel fronten laat afweten, waardoor een ‘gesloten bedrijfscultuur’ ontstaat en steeds meer medewerkers (en managers) in een overlevingsmodus vluchten. Wanneer echter dieper wordt gegraven, blijkt dat (te)veel factoren elkaar negatief versterken, zodat niet alleen de communicatie, maar vooral ook de context moet worden aangepakt.

Passiemanagement

Dat is in elk geval de insteek die ik voor sta, waarbij eerst met het (strategisch) management/de directie een centraal ontwikkelingsdoel wordt gekozen. Vervolgens worden de noodzakelijke voorwaarden gecreëerd (context) om dat doel goed en wel te kunnen bereiken. Een managementtraject waarin de noodzakelijke inzichten, kennis en instrumenten worden aangereikt, is er daar meestal één van. De leiding moet immers snel en doeltreffend kunnen sturen en ondersteunen wanneer met de medewerkers aan de slag wordt gegaan om niet alleen het gestelde doel te laten omarmen, maar hen bovendien ‘doel-eigenaar’ te maken doordat ze zelf meebepalen hoe die doelen worden bereikt.

Aldus wordt de focus, insteek en houding van allen herijkt, waarbij iedereen het beste uit zichzelf haalt en elkaar ondersteunt om samen optimaal te presteren. Want dat is wat passiemanagement betekent: iedereen weet waarvoor hij/zij staat en gaat en met elkaar maken we er meer van dan de som der delen. Hierdoor ontstaat een gedeeld gevoel van trots, inzet en plezier, leert de organisatie voortdurend bij en groeit elke manager en medewerker met de dag.

Wil je meer over mijn passiemanagement weten, bekijk dan de presentatie.

Op de pagina Projectaanpak lees je meer over mijn insteek en aanpak.

Als je snel en doeltreffend wil ontdekken in welke mate passiemanagement voor jouw bedrijf of organisatie kan bijdragen aan het oplossen van concrete knelpunten, vul dan de Quickscan Vitaliteit in.