Trektocht samen

Trektocht samen 

Ons aanbod

Om tot een duurzame inzet van mens en middelen te komen, is doelmatige interne communicatie essentieel.

Ons uitgangspunt daarbij is, dat een boodschap alleen op zijn bestemming ‘aankomt’, wanneer aan twee voorwaarden is voldaan: er moet een ‘landingsbaan’ zijn (de organisatorische voorwaarden = kunnen) en er dienen bij de ontvangers ‘landingsrechten’ (de acceptatie = willen) te worden verkregen. We paren daarom organisatiekunde aan diepgaande kennis van strategische en motiverende communicatie.

Ons aanbod

Deze kennis en kunde passen wij via maatwerk toe, onder meer in de volgende producten, die veelal in elkaars verlengde liggen en daarom zowel afzonderlijk alsook als een integraal programma worden aangeboden:

Lees meer onder Nieuws.

Bepaal via onze vitaliteitscan hoe duurzaam jouw bedrijf of organisatie is. Door de vragen in te vullen, krijgt je automatisch de resultaten in 3 grafieken. De privacy is gegarandeerd.